Què pretenem?

L’escola pretén afavorir en els infants

  • El desenvolupament harmònic, satisfent les necessitats fisiològiques més elementals–afectivitat, descans, alimentació i higiene.
  • El desenvolupament i coneixement personal, junt amb la formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos.
  • El descobriment de l’entorn i la possibilitat d’experimentar.
  • El descobriment de les possibilitats del seu cos i del moviment.
  • La capacitat de relacionar-se i de comunicar-se amb les altres.
  • L’adquisició d’hàbits i l’adquisició d’una major autonomia.

I establir:

  • Una relació d’implicació i comunicació amb les famílies vers l’educació dels seus fills.
Activitats al centre
Sortides educatives
Al llarg del curs escolar realitzem diverses sortides amb els infants, amb la col·laboració d’alguns pares. Les sortides són de gran riquesa pels infants, ja que els hi proporcionen noves experiències i vivències.
 
Classes d'anglès
L’escola organitza com a activitat complementària l’activitat d’anglès. Les classes es duen a terme durant tot el curs escolar, i són impartides per professionals natius.
 
Curs de natació
L’escola organitza com a activitat complementària un curs de natació. Aquest curs es duu a terme durant el tercer trimestre a les instal•lacions de les piscines Vila-seca.
 
 
Tallers experimentals
Durant la primera infància els infants tenen un gran afany de descoberta, d’explorar i experimentar, mitjançant els tallers experimentals, els infants poden: descobrir diferents materials, expressar mitjançant l’acció sobre el material l’estat emocional del moment, aprendre a percebre sensacions, tocar textures agradables sense límits d’accions, i per últim sentir plaer jugant.
 
Celebracions de les festes tradicionals
Creiem en la importància de treballar i acostar als infants a la nostra cultura i tradicions, per això a l’escola celebrem les festes populars més significatives: la castanyada, el tió, la festa major, el carnestoltes, i sant Jordi...
 
Projecte famílies escola
Per tal d’enfortir més el vincle entre les famílies i l’escola, i per fer-los més partícips en el nostre dia a dia, convidem a les famílies a passar una estona amb nosaltres, alguns pares ens expliquen la seva professió, d’altres ens preparen alguna activitat o joc ... són moments molt divertits i enriquidors per a tots.